Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Lektoři a konzultanti

Dr. Ing. Vít Buchta (lektor)

Dr. Ing. Vít Buchta studoval na pedagogické fakultě UJEP Brno (nyní Masarykova univerzita v Brně) a obor finance podniku a obchod na Vysokém učení technickém v Brně. Pracoval ve společnosti Čedok a.s. jako marketingový manažer a ředitel regionu jižní …

Mgr. Radek Galousek (lektor)

Mgr. Radek Galousek vystudoval obor geografie, regionální rozvoj a cestovní ruch na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již přes 20 let pracuje v oblasti strategického plánování a marketingu cestovního ruchu, je jednatelem a …

Ing. Juraj Flamik (odborný konzultant)

Ing. Juraj Flamik vystudoval stavební fakultu Vysoké školy technické v Bratislavě. Od roku 1997 pracuje jako expert pro Nadaci Partnerství. Profesní odbornost: cestovní ruch, interpretace kulturního dědictví, projektový management. Spolupracoval také …

Ing. Pavel Krška (odborný konzultant)

Ing. Pavel Krška vystudoval obor Ekonomická informatika na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Je držitelem certifikátu „Sommelier“ z Vinařské akademie Valtice a evropských degustátorských zkoušek. Celý profesní život se …

Bc. Vít Pechanec (odborný konzultant)

Vít Pechanec vystudoval Bc. titul na Vysoké škole ekonomické s hlavní specializací Podniková ekonomika a management a vedlejší specializací Cestovní ruch. Na této škole také pravidelně v dnešní době externě přednáší. V minulosti byl aktivní ve …

Ing. Ladislav Ptáček (odborný konzultant)

Ing. Ladislav Ptáček vystudoval obor rostlinné biotechnologie na Vysoké škole zemědělské v Praze a Univerzitě Karlově. Od počátku 90. let pracuje v oblasti cestovního ruchu, od koncce 90. let se věnuje oblasti interpretace místního dědictví. Od …