Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Termíny kurzů, přihláška

Výuka každého vzdělávacího modulu je doplněna 2-denním seminářem – odborným kurzem, v rámci kterého proběhne teoretická i praktická část výuky.
Na závěr celého výukového programu bude uspořádán společný prezentační seminář za účasti všech účastníků vzdělávacího programu v rámci všech modulů.

Seznam a termíny kurzů - seminářů

 • přehled systémů kvality turistických služeb a certifikace využitelných v rámci Jihomoravského kraje

 • seznámení se s jednotlivými systémy kvality služeb (např. certifikace hotelů, systém kvality kempů, ubytování na venkově, systém kvality wellness provozů, produktové systémy jako Cyklisté vítáni, Certifikace vinařské turistiky, Heritage Trails...)

 • certifikace „na zkoušku“ – každý účastník si sám provede certifikaci svého zařízení nebo svého produktu

Přihlásit se na kurz

 • hlavní turistické produkty a témata TR Jižní Morava

 • jak vytvořit úspěšný produkt a produktový balíček – obecné zásady, trendy,..

 • praktická tvorba tématických produktů – případové studie a řešení

 • základy efektivního marketingu a propagace turistických služeb

 • praktické sestavení návrhu propagačního plánu vlastní provozovny, destinace

Přihlásit se na kurz

 • charakteristika cílové skupiny a její požadavky na infrastrukturu, služby a produktovou nabídku

 • způsob zpracování programových balíčků a efektivní marketing balíčků

 • možnost propagace aktivit vinařské turistiky prostřednictvím oficiálních marketingových aktivit Národního vinařského centra Valtice

 • zásady certifikace vinařské turistiky

 • případové projekty účastníků na přizpůsobení svých služeb a produktů této cílové skupině

Přihlásit se na kurz

 • charakteristika cílové skupiny a její požadavky na infrastrukturu, služby a produktovou nabídku

 • způsob zpracování programových balíčků a efektivní marketing balíčků

 • zapojení ubytovacích služeb, turistických cílů a aktivit do společné tvorby kooperativních produktů s nabídkou golfové turistiky

 • případové projekty účastníků na zapojení svých služeb a aktivit do produktu golfová turistika

Přihlásit se na kurz

 • charakteristika cílové skupiny a její požadavky na infrastrukturu, služby a produktovou nabídku

 • způsob zpracování programových balíčků a efektivní marketing balíčků této cílové skupině

 • případové projekty účastníků na přizpůsobení svých služeb a produktů této cílové skupině

Přihlásit se na kurz

 • trendy v oblasti informačních a rezervačních technologií

 • přehled dostupných informačních a prodejních systémů v ČR a TR Jižní Morava

 • využití slevových, turistických a motivačních karet

 • jak bezpečně využívat prodejní slevové systémy a slevomaty

 • příklady řešení využití informačních, rezervačních a prodejních systémů ve vazbě na oficiální systémy využívané pro TR Jižní Morava

Přihlásit se na kurz

 • jednodenní společné setkání účastníků jednotlivých kurzů

 • prezentace zpracovaných případových studií

 • předání osvědčení


Pokud máte zájem absolvovat vzdělávací program včetně osvědčení, je třeba realizovat následující aktivity vzdělávání:

 • vyplnit správně test v rámci e-learningu
 • účastnit se 2-denního semináře vámi vybraného modulu
 • účastnit se na závěrečného prezentačního semináře

Pokud zatím nejste účastníkem našeho vzdělávání a máte zájem o účast v některém ze vzdělávacích modulů, zaregistrujte se prosím ZDE.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese info@avedon.cz.