Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Důležité informace a často kladené otázky – FAQ


Kdo se může projektu vzdělávání účastnit?

Projekt počítá se vzděláváním z řad zaměstnanců provozovatelů turistických cílů, služeb a aktivit, provozovatelů ubytovacích zařízení, turistických informačních center, cestovních kanceláří a zástupců destinačních managementů měst, obcí a turistických oblastí. Každý zájemce se může přihlásit na jeden i více modulů.

Účastníky mohou být zájemci s bydlištěm v Jihomoravském kraji.


Jaký je poplatek za účast na vzdělávání?

Účast na vzdělávacím programu je zdarma, včetně zajištění učebních pomůcek a zajištění programu jednotlivých seminářů (ubytování, občerstvení).

 

Jaké jsou formy výuky tohoto vzdělávacího programu?

Každý účastník vzdělávacího programu si může zvolit ze dvou základních forem výuky:

I. Vzdělávání formou e-learningu
Pro potřeby e-learningu byly vytvořeny pro jednotlivé moduly učební texty, které jsou po přihlášení k dispozici v sekci „E-learning“. Zde jsou také umístěny kontrolní otázky – testy.

II. Účast na vybraném kurzu
Výuka každého modulu je doplněna 2denním seminářem (kurzem), v rámci kterého proběhne teoretická i praktická část výuky. Na semináři bude možné diskutovat s lektory, konzultanty a přizvanými hosty vlastní problematiku v rámci zvoleného modulu.


Je možné si zpracovat v rámci kurzu nějaký konkrétní projekt pro vlastní potřebu?

Ano, pro registrované účastníky vzdělávacího programu je připravena možnost zpracovat si vlastní případovou studii (projekt) a tuto konzultovat s příslušným odborníkem (konzultantem) na vybrané téma (modul).


Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu obdrží každý účastník kurzu?

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu obdrží každý účastník, který bude přítomen na semináři vybraného modulu (po oba dny)  a současně splní jednu z následujících aktivit:

  • zúčastní se závěrečného prezentačního semináře
  • absolvuje alespoň jeden test v e-learningu s minimálně 60% úspěšností
  • vyplní evaluační dotazník

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese info@avedon.cz.