Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Vzdělávací moduly

Tato sekce obsahuje kompletní seznam vzdělávacích modulů, do nichž se můžete bezplatně přihlásit.  Vybrat si můžete jeden, ale i více modulů. 
Výuku jednotlivých modulů je možné realizovat formou e-learningu a formou účasti na vámi vybraném semináři – kurzu.
Pokud zatím nejste registrovaným účastníkem našeho vzdělávání a máte zájem o účast v některém z níže uvedených vzdělávacích modulů, zaregistrujte se prosím ZDE.

Seznam modulů

 • přehled systémů kvality turistických služeb a certifikace využitelných v rámci Jihomoravského kraje

 • seznámení se s jednotlivými systémy kvality služeb (např. certifikace hotelů, systém kvality kempů, ubytování na venkově, systém kvality wellness provozů, produktové systémy jako Cyklisté vítáni, Certifikace vinařské turistiky, Heritage Trails...)

 • certifikace „na zkoušku“ – každý účastník si sám provede certifikaci svého zařízení nebo svého produktu

 • hlavní turistické produkty a témata TR Jižní Morava

 • jak vytvořit úspěšný produkt a produktový balíček – obecné zásady, trendy,..

 • praktická tvorba tématických produktů – případové studie a řešení

 • základy efektivního marketingu a propagace turistických služeb

 • praktické sestavení návrhu propagačního plánu vlastní provozovny, destinace

 • charakteristika cílové skupiny a její požadavky na infrastrukturu, služby a produktovou nabídku

 • způsob zpracování programových balíčků a efektivní marketing balíčků

 • možnost propagace aktivit vinařské turistiky prostřednictvím oficiálních marketingových aktivit Národního vinařského centra Valtice

 • zásady certifikace vinařské turistiky

 • případové projekty účastníků na přizpůsobení svých služeb a produktů této cílové skupině

 • charakteristika cílové skupiny a její požadavky na infrastrukturu, služby a produktovou nabídku

 • způsob zpracování programových balíčků a efektivní marketing balíčků

 • zapojení ubytovacích služeb, turistických cílů a aktivit do společné tvorby kooperativních produktů s nabídkou golfové turistiky

 • případové projekty účastníků na zapojení svých služeb a aktivit do produktu golfová turistika

 • charakteristika cílové skupiny a její požadavky na infrastrukturu, služby a produktovou nabídku

 • způsob zpracování programových balíčků a efektivní marketing balíčků této cílové skupině

 • případové projekty účastníků na přizpůsobení svých služeb a produktů této cílové skupině

 • trendy v oblasti informačních a rezervačních technologií

 • přehled dostupných informačních a prodejních systémů v ČR a TR Jižní Morava

 • využití slevových, turistických a motivačních karet

 • jak bezpečně využívat prodejní slevové systémy a slevomaty

 • příklady řešení využití informačních, rezervačních a prodejních systémů ve vazbě na oficiální systémy využívané pro TR Jižní Morava


Případová studie
Pro registrované účastníky vzdělávacího programu je také připravena možnost zpracovat si vlastní případovou studii v rámci vámi vybraného modulu a tuto konzultovat s příslušným odborníkem (konzultantem) na vybrané téma.

Pokud máte zájem absolvovat vzdělávací program včetně osvědčení, je třeba být přítomen na semináři vybraného modulu (po oba dny) a současně splnit jednu z následujících aktivit:

 • zúčastnit se závěrečného prezentačního semináře
 • absolvovat alespoň jeden test v e-learningu s minimálně 60% úspěšností
 • vyplnit evaluační dotazník

Pokud zatím nejste účastníkem našeho vzdělávání a máte zájem o účast v některém ze vzdělávacích modulů, zaregistrujte se prosím ZDE.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na adrese info@avedon.cz.