Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

O projektu

Projekt s názvem „Zvyšování konkurenceschopnosti v prioritních oblastech cestovního ruchu Jihomoravského kraje“ má za cíl prostřednictvím vzdělávacích modulů rozšířit nabídku dalšího odborného vzdělávání pro zaměstnance soukromého i veřejného sektoru, působící v oblasti cestovního ruchu na území Jihomoravského kraje.

Komu je vzdělávací projekt určen

Projekt počítá se vzděláváním z řad zaměstnanců provozovatelů turistických cílů, služeb a aktivit, provozovatelů ubytovacích zařízení, turistických informačních center, cestovních kanceláří a zástupců destinačních managementů měst, obcí a turistických oblastí z Jihomoravského kraje. Projekt plánuje podpořit celkem 72 osob. Účast na vzdělávání je zdarma. 

 

Vzdělávací moduly

Celkem je v rámci projektu připraveno 6 vzdělávacích modulů. Každý zájemce se může přihlásit na jeden i více modulů.

 • Modul A: Zvyšování kvality turistických služeb a produktů formou standardizace a certifikace služeb a produktů.

 • Modul B: Zásady tvorby a marketingové nabídky konkurenceschopných produktových balíčků ve vazbě na hlavní oficiální produkty turistického regionu Jižní Morava.

 • Modul C: Řešení vybraného produktu cestovního ruchu: Produkt - vinařská turistika
  (požadavky na infrastrukturu, služby a produktovou nabídku)

 • Modul D: Řešení vybraného produktu cestovního ruchu: Produkt – golf
  (požadavky na infrastrukturu, služby a produktovou nabídku)

 • Modul E: Řešení vybraného produktu cestovního ruchu pro"specifickou" cílovou skupinu: Imobilní klienti
  (požadavky na infrastrukturu, služby a produktovou nabídku)

 • Modul F: Efektivní využití moderních informačních a prodejních systémů při nabídce a prodeji turistických služeb a produktů v rámci regionu Jižní Morava.

Forma výuky: e-learning, kurzy

Každý účastník vzdělávacího programu si může zvolit ze dvou základních forem výuky:

I. Vzdělávání formou e-learningu
Pro potřeby e-learningu byly vytvořeny pro jednotlivé moduly učební texty, které jsou po přihlášení k dispozici v sekci „E-learning“. Zde jsou také umístěny kontrolní otázky – testy.

II. Účast na vybraném kurzu
Výuka každého modulu je doplněna 2denním seminářem (kurzem), v rámci kterého proběhne teoretická i praktická část výuky. Na semináři bude možné diskutovat s lektory, konzultanty a přizvanými hosty vlastní problematiku v rámci zvoleného modulu.

Případová studie
Pro registrované účastníky vzdělávacího programu je také připravena možnost zpracovat si vlastní případovou studii a tuto konzultovat s příslušným odborníkem (konzultantem) na vybrané téma (modul).

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu obdrží každý účastník, který bude přítomen na semináři vybraného modulu (po oba dny) a současně splní jednu z následujících aktivit:

 • zúčastní se závěrečného prezentačního semináře
 • absolvuje alespoň jeden test v e-learningu s minimálně 60% úspěšností
 • vyplní evaluační dotazník

 

Název projektu: „Zvyšování konkurenceschopnosti v prioritních oblastech cestovního ruchu Jihomoravského kraje“

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0054

Název a číslo globálního grantu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji – CZ.1.07/3.2.04

Název a číslo oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání – 7.3.2

Termín realizace projektu

listopad 2013 – leden 2015

Nositel projektu, kontakt

Hlavním nositelem projektu je vzdělávací a marketingová společnost Avedon, která je jednou z nejzkušenějších společností specializovaných na rozvoj regionálního cestovního ruchu.

Avedon s.r.o., Náměstí 18/32, 692 01 Mikulov, tel.: 519 512 797, e-mail: info@avedon.cz

Projekt je realizován za podpory několika sdružení obcí, provozovatelů turistických služeb, vysokých škol a významných profesních i zájmových organizací Jihomoravského kraje.