Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Bc. Vít Pechanec (odborný konzultant)

Vít Pechanec vystudoval Bc. titul na Vysoké škole ekonomické s hlavní specializací Podniková ekonomika a management a vedlejší specializací Cestovní ruch. Na této škole také pravidelně v dnešní době externě přednáší.

V minulosti byl aktivní ve sdruženích HO.RE.KA ČR (dvouleté působení ve funkci viceprezidenta) a následně po sloučení s NFHR ČR v Radě Asociace hotelů a restaurací ČR. Byl také členem řešitelského týmu Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení kategorie hotel, hotel garni, motel a penzion.

Od roku 1997 jako jednatel a spolumajitel provozuje ubytovací zařízení ve Svitavách.

Více jak 10 let se zabývá realizací a provozem internetových projektů v cestovním ruchu v rámci společnosti World Media Partners, s.r.o., což je v současné době jeho hlavní aktivita. Specializací společnosti je tvorba informačních a rezervačních systémů se zaměřením na domácí a příjezdový cestovní ruch, tvorbu regionálních turistických portálů, sběr a aktualizaci turistických dat (body zájmu, kalendář akcí apod.) a mobilních aplikací. Nově provozuje a rozvíjí advergamingový nástroj - mobilní aplikaci GEOFUN, geolokační hru nové generace.

 

Jít zpět