Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Ing. Ladislav Ptáček (odborný konzultant)

Ing. Ladislav Ptáček vystudoval obor rostlinné biotechnologie na Vysoké škole zemědělské v Praze a Univerzitě Karlově.

Od počátku 90. let pracuje v oblasti cestovního ruchu, od koncce 90. let se věnuje oblasti interpretace místního dědictví. Od prosince 2013 je předsedou Svazu venkovské turistiky.

Specializuje se na přípravu koncepcí a obsahu muzejních expozic, naučných stezek, průvodcovskou činnost a školení v oblasti interpretace místního dědictví (místní průvodci, tvorba naučných stezek, expozic, tiskovin).

 

Jít zpět