Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Ing. Juraj Flamik (odborný konzultant)

Ing. Juraj Flamik vystudoval stavební fakultu Vysoké školy technické v Bratislavě. Od roku 1997 pracuje jako expert pro Nadaci Partnerství. Profesní odbornost: cestovní ruch, interpretace kulturního dědictví, projektový management.

Spolupracoval také s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy na projektu Sklepní uličky vypráví příběhy a s Národním vinařským centrem na Certifikaci služeb vinařské turistiky.

Má zkušenosti jako školitel, facilitátor a vedoucí projektů. Je autorem projektů: Moravská vinařské stezky, Festival otevřených sklepů, Cyklisté vítáni, Víno z blízka, Brno město vína, Svatojakubská cesta na jižní Moravě a dalších. Na projektech vinařské turistiky spolupracoval s partnery v Dolním Rakousku  a ve Slovenské oblasti Tokaj.

V současné době se věnuje cykloturistice a vinařské turistice. Studijní cesty zaměřené na regionální turistické produkty a udržitelnou turistiku absolvoval v USA, Austrálii, Francii, Švýcarsku, Španělsku a dalších státech.

www.vinarske.stezky.cz; www.otevrenesklepy.cz; www.cyklistevitani.cz; www.jakubskacesta.cz    

 

Jít zpět