Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Mgr. Radek Galousek (lektor)

Mgr. Radek Galousek vystudoval obor geografie, regionální rozvoj a cestovní ruch na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Již přes 20 let pracuje v oblasti strategického plánování a marketingu cestovního ruchu, je jednatelem a ředitelem společnosti ARC Mikulov s.r.o. 

Specializuje se na zpracování programů rozvoje a marketingové strategie v oblasti cestovního ruchu, na tvorbu marketingových témat a turistických produktů destinací, na destinační managament a na návrhy a realizace marketingových kampaní turistických destinací. Působí jako školitel v oblasti tvorby produktů a marketingu cestovního ruchu, v oblasti činnosti destinačních managementů a jako poradce pro oblast cestovního ruchu.

Jít zpět