Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Ohlasy

J. Božková

Jít zpět  |  29. 01. 2015

Chtěla jsem vám moc poděkovat za realizaci vzdělávacího programu „Zvyšování konkurenceschopnosti v prioritních oblastech cestovního ruchu Jihomoravského kraje“.  Vzdělávací modul - Zvyšování kvality turistických služeb a produktů formou standardizace a certifikace služeb a produktů, kterého jsem se zúčastnila, byl velmi kvalitně zpracován a na vysoké úrovni prezentován, velmi děkuji realizačnímu týmu za obětavost a ochotu, a také za vynikající závěrečný seminář, který byl kvalitní tečkou za celým kurzem.