Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Novinky

Vzdělávací projekt v oblasti cestovního ruchu již zahájen

Jít zpět  |  4. 12. 2013

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v listopadu letošního roku společností Avedon zahájen významný projekt zaměřený na podporu nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Projekt s názvem „Zvyšování konkurenceschopnosti v prioritních oblastech cestovního ruchu Jihomoravského kraje“ má za cíl rozšířit nabídku dalšího vzdělávání vytvořením šesti vzdělávacích modulů pro pracovníky cestovního ruchu v Jihomoravském kraji. Výběr témat vzdělávacích modulů byl proveden na základě konkrétní potřeby subjektů cestovního ruchu Jihomoravského kraje. Obsahové zaměření je tak orientováno na tyto

Projekt je realizován za podpory několika sdružení obcí, provozovatelů turistických služeb, vysokých škol a významných profesních i zájmových organizací Jihomoravského kraje.
Realizační tým projektu

Avedon s.r.o., Náměstí 18/32, 692 01 Mikulov, tel.: 519 512 797, e-mail: info@avedon.cz