Zvyšování konkurenceschopnosti
v prioritních oblastech cestovního ruchu
Jihomoravského kraje

Novinky

Jeden z našich lektorů – Mgr. Radek Galousek se stal držitelem certifikátu „Trenér kvality I. stupně Českého sytému kvality služeb“

Jít zpět  |  1. 02. 2016

Český systém kvality služeb (ČSKS) je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a realizátorem Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Na realizaci se podílejí vybrané profesní asociace v cestovním ruchu.  Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität Deutschland (SQD), který již více než deset let přispívá k rozvoji kvality služeb v Německu.